5 tips om je charisma te vergroten

Obama heeft ‘het’: CHARISMA

Obama staat als een huis, klinkt als een klok maar is alles behalve statisch; hij beweegt mee in de flow, improviseert en verrast met een ontwapende persoonlijke manier van spreken. Iemand met die kwaliteit heeft het magische iets: CHARISMA. Een pracht voorbeeld is de herdenking in Charleston waar Obama na een bewogen speech de harten raakt. Hij spreekt gedragen de woorden “Amazing Grace” . . . “Amazing Grace” . . . en de derde Ama-ZING zet Obama zingend in. Woorden krijgen een diepe harte-klank, het nodigt uit tot dit ontroerende moment waarbij alle stemmen samen klinken.

CHARISMA: naadloos afstemmen in je communicatie

Legio voorbeelden zijn er over zijn improvisatievermogen, zijn souplesse in het schakelen op de situatie. Zo ook  de speech over Obama Care. Tijdens zijn speech wordt een dame achter hem in het publiek onwel. Galant draait hij zich om, vangt haar op en zegt geruststellend: “I got you… you’re okay”. Met de dame in zijn armen, spreekt hij tot het publiek: “…this happens when I speak too long.” Obama herneemt vervolgens zijn verhaal vanuit een krachtige stilte die uitnodigt tot applaus. Met zijn “good catch by the way”, reflecteert hij charmant op zijn eigen handelen en schakelt naadloos van empatisch mens terug naar speechende leider.

Obama is een begenadigd spreker, de warme bariton stem geeft zijn woorden vleugels. Hij improviseert als de jazzmusicus, draagt zijn lijf als de danser en haalt open doekjes als de meesterperformer met zijn indrukwekkende pauzes. Charisma, zit in de woorden, in de fysieke presence, in de stem, in het totale ZIJN.

Charisma aangeboren of te trainen?

De Grieken noemden Charisma een genade-gift. Maar inmiddels weten we dat Charisma ook te ontwikkelen is. Volgens Olivia Cabane, schrijfster van het boek “The Charisma Myth” ligt het geheim in het werken aan drie kwaliteiten: Presence, Power & Warmth.

PRESENCE Obama spreekt vanuit een veerkrachtig ‘zijn’. Hij kan vrij schakelen tussen zichzelf, het publiek en zijn speech en wat er gebeurt in het moment. Hij heeft een sterke fysieke geaardheid, rust en balans.

POWER Een natuurlijk gevolg van zijn geaarde presence is dat zijn stem vrij en krachtig klinkt. De adem als krachtig fundament onder de stem, het lichaam als klankkast. Hij spreekt als een zanger, in mooie lijnen, vol contrast en dynamiek. Hij gebruikt de kracht van de stiltes om een idee te benadrukken en bij het publiek te laten landen. Zijn betrokkenheid klinkt door in zijn woorden, dit geeft vertrouwen en verbinding.

WARMTH Last but not least: Obama spreekt en handelt vanuit warmth.  Het is de schoonheid van de woorden en de manier waarop ze klinken. Het zingen van Amazing Grace raakt als geen ander gesproken woord de harten en schept ten diepste verbinding.

Deze kwaliteiten kun je van ‘binnenuit’ ontwikkelen, door de hoofd – hart connectie te durven ervaren in je handelen en spreken. Het is een verdiepingsslag om alle elementen in je ZIJN te laten spreken.

 Vijf tips om je charisma te vergroten:

  1. Train je adem – en lichaamsbewustzijn. Werk aan houding, balans en ademvoering. Werken aan fysieke balans & adem geeft je meer presence en maakt je meer present, meer betrokken in het moment.
  2. Train je stem. Zorg dat jij ten volle klinkt. Gebruik je lichaam, adem en train je het muzikale spreken, de juiste intonatie, melodie, variatie en … pauzes
  3. Durf jezelf te laten zien en horen; laat je persoonlijke betrokkenheid doorklinken in je boodschap
  4. Componeer met woorden, ga op zoek naar de mooie beeldspraak, anecdotes en verhalen die jouw boodschap meer kracht en inspiratie geven.
  5. Leer om te schakelen in je communicatie zodat je je boodschap in woordkeus, toon en vorm kunt afstemmen op je publiek.

TRAIN JE CHARISMA

Wil je jouw communicatiestijlen slijpen en je charisma ontwikkelen? Dan is er nu een prachtige training volgens de S.C.I.L strategie. Kijk voor meer informatie op: https://scilperformance.nl/

 

 

, , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie