Presenteren? Ontdek de kracht van je STEM

Moet je binnenkort presenteren? Natuurlijk vraagt dat om een helder en krachtig verhaal. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je dit verhaal deelt met je publiek. Een goede stem is hiervoor cruciaal.
Lees hier waarom je stem, je meest sprekende element, is in je presentatie.

Je stem draagt je informatie

Je stem is natuurlijk ten eerste drager van je woorden of wel: your voice is the medium of the message. Je stem klinkt in het hart van alles wat je zegt.  Je stem is de meest directe verbinding tussen jou, je verhaal en je publiek. Je stem bepaalt of mensen naar je luisteren en hoe(lang) ze naar je luisteren. Als je slecht verstaanbaar bent of monotoon spreekt, zal een wellicht interessant verhaal aan de aandacht ontsnappen. Dit clipje illustreert meesterlijk hoe de aandacht verzwakt als je heel monotoon spreekt…

Je stem creëert de relatie

Naast drager van je woorden is je stem een krachtig expressiemiddel om je publiek mee te nemen in jouw verhaal. Je stem verklankt de intentie van je boodschap en benadrukt de structuur. In jouw stem klinkt je betrokkenheid, kundigheid en enthousiasme door. Je geeft betekenis aan je woorden door te variëren in toon, volume, intonatie, dynamiek, volume en … stiltes. Jouw stem maakt je boodschap niet alleen hoorbaar, maar is onmisbaar om je met je publiek te verbinden en de aandacht te krijgen en houden.

Je stem geeft vertrouwen

Je stem draagt de informatie en creëert de relatie met je publiek. En je stem geeft jou als je bewust spreekt: ontspanning. Bedenk maar eens hoe de stem werkt: op je uit-ademing breng je je stembanden in trilling. Een goede ademtechniek (middenrifademhaling) is de basis van vrij en ontspannen klinken.  Goed ademen gaat hand in hand met een energieke ontspannen houding. Als je af-stemt op je adem en fysiek ankert, geeft dit meer stemkracht en het vermindert stress. Je adem brengt je in de flow én het boost ook nog je zelfvertrouwen. Amy Cuddy illustreert dit mooi in haar talk: ‘your bodylanguage shapes who you are’.

Je stem laat jouw verhaal spreken

Tenslotte …als je je stem vol expressie leert en durft gebruiken, word je creatiever in het vertellen. Je ontwikkelt meer ‘oor’ voor de klank van gesproken taal  Want is presenteren niet in essentie een auditieve ervaring voor je publiek. Gebruik jouw stem om je verhaal tot de verbeelding te laten spreken. Slijp je presentatie en verpak zo jouw inhoud in een verhaal dat lekker klinkt en makkelijk onthouden wordt.

WEES JE VERHAAL

Als je eenmaal het zenden van informatie durft los te laten en vol afstemt op je zelf en je publiek, klinkt er jouw verhaal. Word jij je verhaal.

One Response to Presenteren? Ontdek de kracht van je STEM

  1. Paul 6 januari 2015 at 4:34 pm #

    Anyone? anyone? En vooral hoe de klas naar deze teacher kijkt…. Zooooo herkenbaar…:) Doet me weer denken aan waarom sommige vakken op school wel interessant waren en andere niet: presentation-skills make all the difference!
    Dank je! En supergoeie website!
    Paul

Geef een reactie