S.C.I.L performance strategie

Leiderschap is Communicatie

Of je als wethouder je plan presenteert voor de raad, of aan buurtbewoners;
Of je als huisarts in gesprek gaat met een patiënt of de cardioloog;
Of je als manager schakelt tussen het MT en je team;

Communicatie is een creatief strategisch proces waarbij je steeds per situatie moet schakelen om optimaal af te stemmen op de ander. De SCILperformance strategie helpt jou om:

  • beter op anderen af te stemmen & effectiever te communiceren
  • mensen mee te krijgen en om te gaan met weerstand
  • je totale repertoire aan communicatieve vaardigheden te slijpen en polijsten.

Wat is SCIL?

SCIL is een krachtig gereedschap om in te zetten om je totale communicatieve vaardigheden, zowel je uitstraling als je eigen waarnemingsvermogen, te slijpen. SCIL beslaat het brede repertoire waarin we in staat zijn om ons uit te drukken en dingen zelf weten waar te nemen. Dat gebeurt op vier nivo’s:
*Sensus (= mensen die vanuit gevoel een relatie willen creëren)
*Corpus (= mensen die vooral fysiek communiceren en contact leggen)
*Intellektus (= mensen die vooral rationeel zijn)
*Lingua (= mensen die zeer taalvaardig zijn)

Aan de hand van een online vragenlijst ontstaat een zgn S.C.I.L profiel, het maakt inzichtelijk op welke van deze 4 vlakken je het effectiefst communiceert en wat je nog kunt versterken. Hoe meer je op alle vier de nivo’s kunt acteren, hoe succesvoller je je kunt aanpassen aan de ander en hoe effectiever je communicatie. Ik leer je graag als SCIL coach met allerlei oefeningen om jouw ‘Skills’ in communicatie te versterken.

Voor meer informatie over de SCIL communicatietraining zie www.scilperformance.nl

SCIL-performance_coach_wessel

SCIL_